Protec Solutions

Aanleg parkeerplaatsen

Aanleg parkeerplaatsen Arra Property & Interim Management

Arra Property & Interim Management (kortweg ‘Arra’) is een vastgoedbeheerorganisatie. Zij voorzien in het beheer van vastgoed voor zowel grote concerns als kleinere organisaties.
Protec Solutions heeft voor Arra een portiersloge gesloopt. Dit was een onderdeel van een revitaliteitsproject op dit bedrijventerrein in Groningen.
Een vereiste wat het tevens complexer maakt, is dat er een onderdeel ín de portiersloge operationeel moest blijven, de zgn. ‘trafo station’. Het trafo station voorziet alle omliggende panden op het terrein van elektra en beveiliging.

Protec Solutions heeft gedurende het gehele traject veel contact gehouden met zowel de opdrachtgever Arra, als de gebruikers in de panden. Dit zorgt voor een prettige ‘tussenschakel’ voor beide partijen, waarbij zij beiden worden ontzorgt.
De coördinatie van de werkzaamheden vindt plaats op locatie, zodat er ten alle tijden een aanspreekpunt op het werk aanwezig is en er ingesprongen kan worden op onvoorziene situaties.

De portiersloge is gesloopt en in plaats hiervan zijn er verschillende parkeerplaatsen gemaakt. Ook de meest efficiënte indeling van de parkeerplaatsen is aan de expertise van Protec Solutions overgelaten. Protec Solutions doet een voorstel richting de opdrachtgever en gebruikers van het pand en komen op deze wijze tot een gewenst resultaat.